Rekrutacja

Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych

ZAPISY 

Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością, o specjalnych potrzebach edukacyjnych  i terapeutycznych w wieku od 2,5 do 7 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną).

Dokumenty niezbędne: 

 • orzeczenie o kształceniu specjalnym, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Aktualną (lub ostatnio posiadaną) dokumentację diagnostyczno – terapeutyczną dziecka, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka i uwzględnia jego potrzeby terapeutyczne.
 • Inna dokumentację, którą rodzice dziecka uznają za stosowną do przedstawienia

W RAMACH CZESNEGO REALIZUJEMY:

 • Zajęcia realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI ”DWUJĘZYCZNE DZIECI”/BILINGUAL FUTURE”

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Każdego dnia terapia /terapie grupowe i indywidualne zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dziecka
 • Zajęcia kulinarne,
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • Gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • Grupowe zajęcia logopedyczne,
 • Sensoplastyka,
 • Zwinne rączki,
 • Sylaba do sylaby /Podstawy czytania metodą krakowską/,
 • Treningi słuchowe,
 • Doświadczamy- odkrywamy,

a ponadto:

 • całoroczna opieka psychologa, logopedy, terapeutów integracji sensorycznej , terapii ręki, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga, neurologopedy
 • wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, dedykowane indywidualnie w tym: terapie indywidualne i grupowe oraz wsparcie dla rodziny dziecka.

Jak zapisać dziecko?

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Dokument musi być podpisany przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów.

Zapraszamy do Planety Fantazji w celu złożenia karty zgłoszeniowej oraz niezbędnej dokumentacji. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się na spotkanie.

Zespół nauczycieli i terapeutów, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz po spotkaniu z rodzicami i dzieckiem, podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do grupy integracyjnej lub terapeutycznej w przedszkolu.

Kolejna wizyta w Planecie Fantazji w celu zawarcia pisemnej umowy. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do Nas: